Världsunik databas  - öppen dygnet runt

Farligt Gods Centers helt unika databas för alla som
berörs av transport av farligt gods, såsom avsändare,
transportörer, mottagare m. fl.


Abonnemangsformer

  • Vid helårsabonnemang med fri access debiteras SEK 9 675 per år och 1 användare.
  • Vid abonnemang på flera verksamhetsorter och fler användare begär offert.

 

Efter många års branscherfarenhet och med stor kunskap om transport av farligt gods erbjuder
Farligt Gods Center ett unikt hjälpmedel för alla som berörs av transport av farligt gods.
står för Farligt Gods Center Global Information data Base, är en informationsdatabas för alla avsändare, transportörer och mottagare – världen över.
finns tillgängligt via Internet med exklusivt tillträde för Farligt Gods Centers licensierade kunder. Ett enkelt och smidigt sätt att få tillgång till samlad och aktuell information över gällande bestämmelser, på både svenska och engelska.
är uppbyggd på regelverken, ADR, DGR och IMDG-koden, för de tre transportsätten; väg, flyg och sjö.
ger dig enkelt och snabbt information om gällande regler för varje ämne (UN-nummer) när du skall klassificera, förpacka, märka, etikettera och dokumentera ditt farligt gods.
ger dig snabbt uppgifter om det aktuella regelverkets bestämmelser för samemballering, begränsade mängder (väg), Limited Quantities (sjö och flyg) och tömda emballage etc.
ger dig alltid tillgång till aktuella uppgifter precis när kunskapsbehovet uppstår.
Har du frågor som gäller specifikt för dina produkter, får du snabbt svar om hur du som avsändare ska gå tillväga.
ger dig som är säkerhetsrådgivare ett effektivt hjälpmedel för att t.ex. säkerställa uppgifter om de bestämmelser som gäller för just ditt företags verksamhet.
sökfunktionerna kan anpassas efter användarens egen identifiering
Gör det lätt för dig – genom att registrera dig direkt på FGC-GIB
När du registrerats som kund, blir du omgående tilldelad ditt änvändarnamn och lösenord via e-mail.

Vi önskar dig välkommen som användare!